กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

มกช.กระบี่ ร่วมเป็นเครือข่ายโครงการ TO BE NUMBER ONE

TNSU Krabi | 2023-08-22 12:35:52 | views 125มกช.กระบี่ ร่วมเป็นเครือข่ายโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 อาจารย์ ดร.ภานุ ศรีวิสุทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อนายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอเมืองกระบี่ และคณะ ณ ห้องประชุมสระมรกต อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน ร่วมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าประกวด อำเภอ TO BE NUMBER ONE ในปี 2567 ต่อไป


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th