กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

คณะศึกษาศาสตร์


ข่าวสาร คณะศึกษาศาสตร์


โอกาสความก้าวหน้า ในอนาคต


1. โรงเรียน สถาบันการศึกษา

2. ศูนย์กีฬาประจำตำบล อำเภอ จังหวัด

3. การกีฬาแห่งประเทศไทย

4. เทศบาล อบจ.

5. ศูนย์ฟิตเนส

6. โรงแรม รีสอร์ท

7. อาชีพอิสระ

8. ครู อาจารย์ทางพลศึกษา

9. ผู้นำการออกกำลังกาย

10. ผู้ตัดสินกีฬา

11. นักกีฬาอาชีพ


พวกเรา คือ คณะศึกษาศาสตร์

" คณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา สอนให้นักศึกษาได้เป็นผู้นำทางด้านพลศึกษาและกีฬา อย่างมีคุณภาพ ในระดับภูมิภาคอาเซียน "


ผศ.ดร. ก้องเกียรติ เชยชม

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th