กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

งานพัสดุและยานพาหนะ


ประกาศ งานพัสดุ


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับปรุงรั้วและระบบป้องกันน้ำท่วมศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล วิทยาเขตกระบี่

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ก่อสร้างบ้านพักคนงาน ศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล วิทยาเขตกระบี่


ราคากลาง


ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 9 รายการ

ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ

ราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร(ปรับปรุงรั้วและระบบป้องกันน้ำท่วม)

ราคากลาง เครื่องอัดอากาศ


เอกสาร


1. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอเบิกขอจ้าง (ไฟล์ word) Download

2. ใบขอเบิกและขอจ้าง (ไฟล์ PDF) Download

3. ใบขอเบิกและขอจ้าง (ไฟล์ Excel) Download

4. ขั้นตอนการขอเบิกขอจ้าง

5. แบบฟอร์มขอใช้รถ 3 เมษายน 2566 (ไฟล์ PDF) Download


พวกเรา คือ งานพัสดุและยานพาหนะนาง เพ็ญพิศ แสงศรีจันทร์

หัวหน้างานพัสดุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th