กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

คณะศิลปศาสตร์


ข่าวสาร คณะศิลป์ฯ


โอกาสความก้าวหน้า ในอนาคต1. นักจัดการการท่องเที่ยวและนักนันทนาการในองค์กรภาครัฐและเอกชน

2. มัคคุเทศก์

3. นักวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ

4. ผู้ประกอบการธุรกิจการการท่องเที่ยวและนันทนาการ

5. เจ้าหน้าที่การตลาดการท่องเที่ยว

6. โรงแรม รีสอร์ท

7. สปอร์ตคลับ เฮลท์คลับ สปา

8. ผู้นำออกกำลังกาย

9. อาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว


พวกเรา คือ คณะศิลป์ฯ

" คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ สอนให้นักศึกษาได้เป็นผู้นำทางด้านการกีฬาและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพสู่สากล "


ผศ. วิเชียร โบบทอง

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th