กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

ฝ่ายแผนและพัฒนา


ประกาศ ฝ่ายแผนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์


1. แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 Download

2. แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 Download

3. แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 Download
พวกเรา คือ ฝ่ายแผนและพัฒนาผศ.ดร. ปรียาณัฐ บัวทองจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th