กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา

ThanaphongChaikun | 2022-08-18 19:05:35 | views 151   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2565

   โดยได้เชิญวิทยากรชาวต่างชาติ Mr.Koketso Masanga มาอบรมให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านภาษาต่างประเทศสำหรับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่จะมีขึ้นในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นี้


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th