กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ผ่านการประเมินหลักสูตรปีการศึกษา 2564 โดยต้นสังกัด

ThanaphongChaikun | 2022-08-15 20:02:54 | views 99หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ ผ่านการประเมินระดับหลักสูตรโดยต้นสังกัด ในการประเมินปีการศึกษา 2564


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th