กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

โครงการการช่วยชีวิตและรักษาความปลอดภัยทางน้ำเพื่อวิชาชีพ

ThanaphongChaikun | 2022-08-15 18:39:33 | views 113วันที่ 31 มกราคมถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพจัดโครงการการช่วยชีวิตและรักษาความปลอดภัยทางน้ำเพื่อวิชาชีพให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพชั้นปีที่ 2 โดยมีอาจารย์กมลวรร พุดแก้ว เป็นผู้ดำเนินงานโครงการ และได้รับการสนับสนุน วิทยากร อุปกรณ์และประกาศนียบัตรจากทีมงานของโรงเรียนไลฟ์เซฟวิ่ง"


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th