กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ประเภทโควตา)

TNSU Krabi | 2023-09-19 10:32:37 | views 3543ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ประเภทโควตา)

ดาวน์โหลด

 

ใบสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาประเภทโควตา (ผลการเรียนดี)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

 

ใบสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาประเภทโควตา(ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th