กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

ประมวลภาพ-การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษา ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

TNSU Krabi | 2023-08-07 09:10:47 | views 50ประมวลภาพ-การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

จากการจัดการศึกษา ระดับคณะ และระดับวิทยาเขต

ปีการศึกษา ๒๕๖๕

๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖อ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร

ประธานกรรมการ

อาจารย์วุฒิชัย อ่อนสด

กรรมการ

อาจารย์ปิติโชค จันทร์หนองไทร

กรรมการ

อาจารย์ ดร.รังสิมาภรณ์ หนูน้อย

กรรมการและเลขานุการ


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th