กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จัดโครงการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา2566

TNSU Krabi | 2023-05-24 16:47:31 | views 219วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วิทยาเขตกระบี่ จัดโครงการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา2566

โดย"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนประดิษฐ์" รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประจำวิทยาเขตกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th