กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (ประเภททั่วไป รอบ 4)

TNSU Krabi | 2023-05-23 13:47:28 | views 147ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตกระบี่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (ประเภททั่วไป รอบ 4)

ดาวน์โหลด


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th