กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

พระพลบดี สัญลักษณ์ของเราชาว ม.กีฬา

TNSU Krabi | 2023-05-12 17:21:59 | views 219#พระพลบดี สัญลักษณ์ของเราชาว ม.กีฬา

พระพลบดี (พระอินทร์) หมายถึง ผู้เป็นใหญ่แห่งกำลัง ทรงช้างเอราวัณสามเศียร พระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ สีขาวรอบพระเศียร หมายถึง รัศมีแห่งพลังของพระอินทร์ วงกลมสีเหลือง หมายถึง ความสว่างไสว และความเจริญรุ่งเรืองสืบไป พื้นสีน้ำเงิน หมายถึง สีของแผ่นดิน เสมือนการเกิดขึ้นมาจากแผ่นดิน

พระพลบดีเป็นนามของพระอินทร์ ในความหมายว่า เทพผู้เป็นราชาแห่งพละ 5 ซึ่งได้แก่กำลังหรือพลัง 5 ข้อ มีชื่อเช่นเดียวกันกับอินทรีย์ 5 คือ 1.สัทธาพละ กำลังคือศรัทธา 2.วิริยะพละ กำลังคือวิริยะความเพียร 3.สติพละ กำลังคือสติ 4.สมาธิพละ กำลังคือสมาธิ 5.ปัญญาพละ กำลังคือปัญญา

ที่มาของ “ห่วงไขว้สามห่วง” ประดิษฐานอยู่ใต้รูปพระพลบดีทรงช้างไอยราพรต (ช้างเอราวัณ เป็นช้างเผือกมีสามเศียร) ซึ่งพระพลบดี เป็นคำมาจากภาษามคธ คำว่า “พล” แปลว่า “กำลัง” และคำว่า “บดี” มาจากคำว่า “ปิติ” แปลว่า “ผู้ยิ่งใหญ่”

ดังนั้น คำว่า “พลบดี” แปลว่า “ผู้เป็นใหญ่แห่งกำลัง”

ดังนั้นองค์พระพลบดี หมายถึง เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ แสดงถึงปัญญาอันแหลมคมในการเอาชนะอุปสรรค ขจัดปัญหา และความไม่ดี ประทับบนช้างเอราวัณ ซึ่งเป็นพาหนะประจำของพระอินทร์ยืนอยู่เหนือก้อนเมฆ พระหัตถ์ขวา ถือวชิราวุธ อาวุธประจำองค์ พระอินทร์แสดงถึงความเหนือสิ่งบกพร่องทั้งปวง ความรู้ในสัจธรรม ความเป็นมงคลและศักดิ์สิทธิ์ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ อาวุธของเทพผู้ทรงบุญญาธิการ

“พระพลบดี” จึงเป็นตัวแทนของเจ้าแห่งพละกำลัง มีความสง่างามแสดงถึงความเข้มแข็ง แข็งแรง ทรงพลังอำนาจ และความมีชัยชนะสืบไป

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นรูปพระพลบดีช้างเอราวัณอยู่เหนือกลีบเมฆหัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ หัตถ์ขวาทรงตรี

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ เขียว – ขาว – เหลือง ซึ่งเป็นสีของห่วง 3 ห่วงคล้องกัน

ห่วงสีเหลือง หมายถึง พุทธิศึกษา

ห่วงสีขาว หมายถึง จริยศึกษา

ห่วงสีเขียว หมายถึง พลศึกษา

รวมหมายถึง การให้การศึกษากับบุคคล ที่พร้อมไปด้วย พุทธิศึกษา จริยศึกษา และพลศึกษา

#พระพลบดี หมายถึง เทพแห่งความแข็งแรง


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th