กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

การสร้างบัณฑิตและการพัฒนากำลังคนแบบมุ่งเน้นทักษะและสมรรถนะ จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ThanaphongChaikun | 2022-08-14 15:41:50 | views 27  วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น ดร.กาญจนา กาญจนประดิษฐ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ เชยชม รองคณบดีคณศึกษาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัศนี ช่วยการ ซอลิฮี รักษาราชการแทนรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

  เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom เรื่อง การสร้างบัณฑิตและการพัฒนากำลังคนแบบมุ่งเน้นทักษะและสมรรถนะ จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องแถลงข่าว อาคารพระจอมเกล้า สำนักงาน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัดกรรม (ถนนโยธี) โดยมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันระหว่าง หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต และหน่วยงานผู้ผลิตบัณฑิต ซึ่งการประชุมจะมีทั้งรูปแบบ Online และ Onsite และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ๆ


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th