กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

มกช.กระบี่ จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตฯ ครั้งที่ 1/2566

TNSU Krabi | 2023-03-24 15:07:47 | views 187มกช.กระบี่ จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตฯ ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีอาจารย์ ดร.ภานุ ศรีวิสุทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ เป็นประธานกรรมการวิทยาเขตกระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายสำคัญ เพชรทอง และนางสาวศศิธร กิตติธรกุล และกรรมการประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร โบบทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ เชยชม เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัย รับรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ และร่วมหาแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ณ ห้องประชุมสระมรกต อาคารศูนย์วิทยบริการ


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th