กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 3 ทักษะอาหารเครื่องและดื่มแข่งขันทักษะวิชาชีพแห่งชาติครั้งที่ 29

ThanaphongChaikun | 2022-08-14 15:39:35 | views 20  ขอแสดงความยินดี กับนางสาว พิจิตตรา ค้ามาก, นางสาว วรัญญา มุคุระ, นางสาว ฟาซีเราะห์ ก๊กใหญ่ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวเเละนันทนาการ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ได้รับรางวัลที่ 3 ทักษะอาหารเครื่องและดื่มแข่งขันทักษะวิชาชีพแห่งชาติครั้งที่ 29

  วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศและปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค โดยมีจ่าเอกประยงค์ บุญช่วย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ณ สพร. 21 ภูเก็ต โดยรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ได้แก่ นายกริดสดา ศฤงคาร จากวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ, 2. สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น ได้แก่ นายหัตศนัยต์ บุญแก้วคง จากวิทยาลัยเทคนิคสงขลา, 3. สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ นางสาวอรัญญา เอ๊าส์ จากวิทยาลัยเทคนิคถลาง, 4.สาขาการจัดดอกไม้ ได้แก่ นางสาวจินต์ศุจี ใหญ่สวัสดิ์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และสาขาแฟชั่นเทคโนโลยี ได้แก่ นางสาวเยาวลักษณ์ กลยะนี

  โดยผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันลำดับที่ 1-3 ในแต่ละสาขาจะเป็นตัวแทนกลุ่มจังหวัดภาคใต้เพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th