กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มกช.กระบี่ จัดโครงการการช่วยชีวิตและการรักษาความปลอดภัยทางน้ำเพื่อวิชาชีพ

TNSU Krabi | 2023-02-28 12:21:30 | views 145



คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มกช.กระบี่ จัดโครงการการช่วยชีวิตและการรักษาความปลอดภัยทางน้ำเพื่อวิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการการช่วยชีวิตและการรักษาความปลอดภัยทางน้ำเพื่อวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีทีมวิทยากรจากบริษัทภูเก็ตไลฟ์การ์ดเซอร์วิส เป็นผู้อบรมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษานำความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการช่วยชีวิตทางน้ำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีในห้องเรียน และภาคปฏิบัติที่สระว่ายน้ำ 50 เมตร มกช.กระบี่ และหาดนพรัตน์ธารา เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็น สามารถทำกิจกรรม หรือเดินทางทางน้ำได้อย่างปลอดภัย


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th