กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

ชมบรรยากาศการประกวด นวัตกรรมทางพลศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 66

TNSU Krabi | 2023-02-24 16:02:39 | views 274ชมบรรยากาศการประกวด #นวัตกรรมทางพลศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่่ 3  คณะศึกษาศาสตร์
วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 66  
เวลา 09.00-11.00 น. 
ณ ลานช้างสามเศียร


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th