กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ประเภททั่วไป ๒)

TNSU Krabi | 2023-02-20 16:08:06 | views 366ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตกระบี่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ประเภททั่วไป ๒)

ดาวน์โหลด


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th