กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศการสร้างเสริมความเป็นครู ปี4 และ ปี5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ประจำปีการศึกษา 2565

TNSU Krabi | 2023-02-14 12:29:26 | views 21โครงการการสร้างเสริมความเป็นครู กิจกรรมปัจฉิมนิเทศการสร้างเสริมความเป็นครู ปี4 และ ปี5 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2566ห้วงประชุมเอราวัณ ชั้น 3 อาคารศูนย์วิทยบริการ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th