กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรม "BASIC MOVEMENT CIRCUIT TRAINING

TNSU Krabi | 2023-02-14 10:22:11 | views 79วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรม "BASIC MOVEMENT CIRCUIT TRAINING" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างฐานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 5 วิทยาเขต ในโครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th