กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย ในปีงบประมาณ 2565

ThanaphongChaikun | 2022-08-14 15:15:24 | views 134ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย ในปีงบประมาณ 2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. งานวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ นำโดยอาจารย์ ดร.พิพัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์ หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย ในปีงบประมาณ 2565 และปีงบประมาณ 2566 โดยมีอาจารย์กฤตยา ศุภมิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันฯ เป็นประธาน และมีผู้บริหารและหัวหน้างานวิจัยของ 3 คณะ ร่วมปรึกษาหารือในประเด็นดังกล่าว


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th