กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

กิจกรรมการจัดการความรู้ (knowledge management: km) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

TNSU Krabi | 2023-02-03 08:58:19 | views 21มกช.กระบี่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. อาจารย์กฤตยา ศุภมิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ณ ห้องประชุมธารโบกขรณี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ ประกอบด้วย สายสนับสนุน ในหัวข้อ “เทคนิคการสร้างความสุขในการทำงาน” และสายวิชาการ ในหัวข้อ “เทคนิคการจัดการขั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ” และ “เทคนิคการทบทวนวรรณกรรม” โดยมีคณะศิลปศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าว


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th