กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดประชุม Conference การจัดทำข้อมูลพื้นฐานโครงการประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่2)

TNSU Krabi | 2023-01-25 10:45:47 | views 18วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม Conference อาคารวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดประชุม Conference การจัดทำข้อมูลพื้นฐานโครงการ ประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่2) โดยอาจารย์นฤมล หวานดี ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปรียาณัฐ บัวทองจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาฯ ประธานโครงการ โดยมีฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ

1. งานแผนและงบประมาณ

2. งานการเงินและบัญชี

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th