กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 7/2565

ThanaphongChaikun | 2022-08-14 15:09:07 | views 103ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ มอบหมายให้อาจารย์นฤมล หวานดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารเอกชน ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 และผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting โดยก่อนวาระการประชุมมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ศูนย์เรียนรู้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th