กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ตัวแทนคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้เข้าประชุมหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและการกีฬา ระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

TNSU Krabi | 2023-01-20 11:12:06 | views 131เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ตัวแทนคณะผู้บริหารและคณาจารย์

ได้เข้าประชุมหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและการกีฬา ระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ และหลักสูตรวิทยาการการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รวมถึงแนวทางในการหารือความร่วมมือด้านอื่น ๆ ในระยะที่หนึ่ง โดยมุ่งเน้นขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้ง ๒ สถาบันไปด้วยกัน


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th