กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จัดประชุม Conference การจัดทำข้อมูลพื้นฐานโครงการประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

TNSU Krabi | 2023-01-20 11:06:36 | views 24มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

จัดประชุม Conference การจัดทำข้อมูลพื้นฐานโครงการ ประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยนายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปรียาณัฐ บัวทองจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาฯ ประธานโครงการ โดยมีฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ

1. งานแผนและงบประมาณ

2. งานการเงินและบัญชี

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th