กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

นายแพทย์ณัฐพงษ์ ดูงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลายพระยา และคณะ เข้าพบ ขอพรปีใหม่จาก นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่

TNSU Krabi | 2023-01-09 15:36:21 | views 156 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานรองอธิการบดี อาคารวิทยบริการ นายแพทย์ณัฐพงษ์ ดูงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลายพระยา และคณะ เข้าพบ ขอพรปีใหม่จาก นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th