กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

TNSU Krabi | 2023-01-06 18:31:34 | views 40ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วิทยาเขตกระบี่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ดาวน์โหลด

ใบสมัครสอบเข้าศึกษา
ระดับปริญญาโท

ดาวน์โหลด


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th