กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ใบสมัครสอบเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท

TNSU Krabi | 2023-01-06 18:28:48 | views 144มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่
ใบสมัครสอบเข้าศึกษา
ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๖๖

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา

ดาวน์โหลด


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th