กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน ระดับคณะเเละระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2564

ThanaphongChaikun | 2022-08-14 14:22:41 | views 129วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน ระดับคณะเเละระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2564


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th