กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ปีการศึกษา 2566 (ประเภทโควตา)

TNSU Krabi | 2022-12-08 16:31:33 | views 17ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ปีการศึกษา 2566 (ประเภทโควตา)


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th