กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

การกล่าวอวยพรบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

TNSU Krabi | 2022-12-08 10:43:09 | views 22นายปรีชา จันทรประดิษฐ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่


คุณสมเกียรติ กิตติธรกุล

นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก้องเกียรติ เชยชม

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนประดิษฐ์

รองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่


ผศ.วิเชียร โบบทอง

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th