กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีเพชรสยาม

ThanaphongChaikun | 2022-11-10 20:47:34 | views 153คณะวิทยาศาสตร์การกีฬและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีเพชรสยาม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-15.00 น. บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ ร่วมกันต้อนรับคณะครู นักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีเพชรสยาม ที่เดินทางมาจาก อ.หาดใหญ่จ.สงขลา เพื่อมาศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา) โดยมีผศ.ดร.พีระพงศ์ หนูพยันต์รักษาการรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากล่าวต้อนรับและนำเสนองานศูนย์วิทย์ฯ โดยอาจารย์วิกรม พันธุ์เล่ง, อาจารย์กฤตยา ศุภมิตร อาจารย์กมลวรร พุดแก้ว และอาจารย์ว่าที่รต.อติศักดิ์ สาบวช.


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th