กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

ม.กีฬา กระบี่ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์กีฬา โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน กิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank)

ThanaphongChaikun | 2022-08-14 13:46:04 | views 139ม.กีฬา กระบี่ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์กีฬา โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน กิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank)

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมกิ่งจัน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ดร.ภานุ ศรีวิสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานกีฬา พร้อมด้วย ผศ.จุฑารัตน์ ฤทธิ์เนื่อง หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี และนักศึกษาปริญญาโท สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์กีฬา โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน กิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank) โดยมีนายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัด และประจำอำเภอ รวม 7 จังหวัด ประกอบด้วย นครศรีธรรมราช ชุมพร ภูเก็ต ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานีและกระบี่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้แก่เจ้าหน้าที่พลศึกษาได้มีอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้แก่เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไปเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงและใช้อุปกรณ์กีฬาในการประกอบกิจกรรมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายกีฬา ชมรมกีฬาและชุมชนต่างๆ ได้มีโอกาสใช้อุปกรณ์กีฬาในการจัดกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดี


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th