กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

กิจกรรมปฐมนิเทศสร้างเสริมความเป็นครูพลศึกษา (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ปีการศึกษา 2565

ThanaphongChaikun | 2022-10-21 16:20:12 | views 95วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรณัส ปัญญาไข รักษาราชการแทน รองคณบดีคณะศึกษาศาตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศสร้างเสริมความเป็นครูพลศึกษา (4 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ปีการศึกษา 2565  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติการสอนในโรงเรียนต่างๆ ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ถึงภาระงาน และแนวทางในการปฏิบัติตนในระหว่างการออกไปปฏิบัติการสอนในโรงเรียน มีนักศึกษาปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 59 คน ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 3 อาคารศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

 


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th