กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

ม.กีฬา จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

ThanaphongChaikun | 2022-08-14 13:13:50 | views 26ม.กีฬา จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลกร ร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จำนวนกว่า 200 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมพบรองคณบดีและคณาจารย์ประจำคณะทั้ง 3 คณะ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษา ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เรียนรู้แนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติตนที่เหมาะสมในขณะที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนักศึกษาด้วยกันและมหาวิทยาลัย


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th