กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ThanaphongChaikun | 2022-10-21 09:44:02 | views 29ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

เรื่อง นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลด


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th