กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ ครั้งที่ 5/2565

ThanaphongChaikun | 2022-10-06 15:23:24 | views 15มกช.กระบี่ จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ ครั้งที่ 5/2565

    วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ ครั้งที่ 5/2565 โดยมีนายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ เป็นประธานกรรมการวิทยาเขตกระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายสำคัญ เพชรทอง นางสาวศศิธร กิตติธรกุล และกรรมการประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร โบบทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ เชยชม เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัย รับรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ นำเสนอข้อมูลโดยผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละงาน และร่วมหาแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ณ ห้องประชุมธารโบกขรณี อาคารวิทยบริการ


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th