กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ร่วมกันจัดงานสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

ThanaphongChaikun | 2022-09-24 10:51:01 | views 129วันที่ 23 กันยายน 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ร่วมกันจัดงานสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ประกอบไปด้วยศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่

1. สรีรวิทยา

2. เวชศาสตร์การกีฬา

3. โภชนาการทางการกีฬา

4. จิตวิทยาทางการกีฬา

5. ชีวกลศาสตร์

ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) และแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ โดยมีอาจารย์ในคณะร่วมเป็นคณะกรรมการซักถามและประเมินการนำเสนองานของนักศึกษา


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th