กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

โครงการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

ThanaphongChaikun | 2022-09-22 11:58:38 | views 107วันที่ 8 - 9 กันยายน 2565  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดโครงการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน 50 คน ซึ่งมีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านฉับโผง และกีฬาดาบไทย โดยวิทยากรนายต่อสกุล  สกุลสิริชาติ และนายสุขสวัสดิ์  แย้มศรี ตามลำดับ


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th