กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

ThanaphongChaikun | 2022-09-15 16:25:02 | views 95วันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2565 คณะวิทย์ฯจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน 75 คน โดยมีนายอาหมัด  ชอบงาม เป็นวิทยากร


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th