กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

การจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

ThanaphongChaikun | 2022-08-14 11:28:11 | views 29ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ คลิก

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เรื่อง การเปิดปิด ภาคการศึกษาและการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 คลิก


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th