กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

ปัจฉิมนิเทศการสร้างเสริมความเป็นครู 1 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ThanaphongChaikun | 2022-09-12 14:42:33 | views 152ปัจฉิมนิเทศการสร้างเสริมความเป็นครู 1 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565

       การปฏิบัติการสอนเป็นหัวใจสำคัญ ของกระบวนการผลิตครู เพราะเป็นกระบวนการภาคปฏิบัติที่ช่วยเสริมสร้างนักศึกษาครู ให้เป็นผู้มีความรัก ความศรัทธาต่ออาชีพครู เเละมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจแก่หน่วยงานผู้ใช้ครู กระบวนการภาคปฏิบัติต่างๆ ที่จะช่วยให้การผลิตครูมีคุณภาพและเป็นที่พึงประสงค์ได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่หลังจากนักศึกษาได้ไปปฏิบัติการสอนเสร็จสิ้นเเล้ว จะต้องนำงานที่ได้ปฏิบัติจากการได้รับมอบหมาย และรายงานผลการปฏิบัติการสอน รวมทั้งมีการสร้างเสริมความเป็นครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ก้องเกียรติ เชยชม

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th