กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาทางอากาศ สาขาเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ ประเภท First-Person View Racing (FPV Racing) (รุ่นที่ 4)

ThanaphongChaikun | 2022-09-09 09:11:35 | views 24โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาทางอากาศ สาขาเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ

ประเภท First-Person View Racing (FPV Racing) (รุ่นที่ 4)

     วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาทางอากาศ สาขาเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ ประเภท First-Person View Racing (FPV Racing) (รุ่นที่ 4) จัดอบรมระหว่างวันที่ 8 - 14 กันยายน 2565 ณ อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ โดยมี วิทยากรจากสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเข้าร่วมในพิธีเปิด

      วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา ในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาทางอากาศ สาขาเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ ประเภท First-Person View Racing (FPV Racing) ให้มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานที่สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การรับรอง กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม คือบุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจ ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดจะได้รับวุฒิบัตร และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผู้ฝึกสอนกีฬาทางอากาศ สาขาเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ ประเภท First-Person View Racing (FPV Racing) ของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th