กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ภาษาอังกฤษ

ThanaphongChaikun | 2022-09-06 09:13:51 | views 100คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ภาษาอังกฤษ

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา สาขาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถปฏิบัติงานตามปณิธานของกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนมีองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th