กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษและวิชาชีพ

ThanaphongChaikun | 2022-09-06 09:12:18 | views 136คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษและวิชาชีพ

วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษและวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาและเสริมสร้างทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th