กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

สถาบันการศึกษา

ด้าน ศาสตร์การกีฬา ชั้นนำในระดับชาติ

ข่าวรอบรั้ว มกช.กระบี่3

จำนวนคณะ

4

จำนวนหลักสูตร

169

จำนวนประกาศ

111

จำนวนบุคลากร

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าบาติก (ของที่ระลึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดแต่งต้นไม้บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบระบายสิ่งปฏิกูล (ห้องละหมาด คณะศิลปศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด บริเวณอาคารคณะศึกษาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ในโครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ดูเพิ่มเติม..

คณะ วิชา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ดูเพิ่มเติม..

คณะศิลปศาสตร์

ดูเพิ่มเติม..

คณะศึกษาศาสตร์

ดูเพิ่มเติม..


Links

E-education Administrator

ดูเพิ่มเติม..


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th